8 grudnia 2010

Otwarcie przewodu doktorskiego

We wtorek 8 grudnia Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej pozytywnie zaaprobowała mój wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego pod tytułem "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych w Polsce". Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

Teza robocza rozprawy brzmi "Wielowarstwowy system stale doskonalonych wzajemnie powiązanych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń ma istotny wpływ na zwiększenie stanu bezpieczeństwa informacji w wielonarodowych bankach."

1 komentarz:

Dzień dobry. Komentarze na tym forum są moderowane