14 czerwca 2019

Mamy KSC - Co robić? Jak żyć?

Pod tym tytułem odbędzie się 18 czerwca moje wystąpienie w Akademii Marynarki Wojennej podczas konferencji Przestępczość Teleinformatyczna XXI.2
W trakcie prezentacji podzielę się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie tego jak Operatorzy Usług Kluczowych podchodzą do kwestii zgodności z wymaganiami Ustawy oraz - przede wszystkim - zaproponuję na czym warto by się skoncentrowali w pierwszej kolejności.