24 maja 2010

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest jedną z najważniejszych kwalifikacji jakie powinien powiadać nowoczesny manager. Od kierownictwa wymaga się organizowania pracy, troski o podwładnych oraz podejmowania decyzji. Ponieważ każda decyzja jest związana z pewnym ryzykiem (oraz oczywiście szansą) należy nauczyć się tak podejmować decyzje by były dobre, to znaczy szybkie i trafione.

Innymi słowy, myśląc o potencjalnych ryzykach jakie mogą się urzeczywistnić w związku z decyzją należy odpowiednio nimi zarządzić. Ponieważ matematyczną definicją ryzyka jest iloczyn prawdopodobieństwa i wpływu, na obydwu tych czynnikach należy się skupić podczas analizy.

Gdy już to wiemy przystępujemy do pracy - wybieramy sposób postępowania z ryzykiem. Mamy 4 możliwości:
- zachowanie ryzyka
- redukowanie ryzyka
- przeniesienie ryzyka
- unikanie ryzyka


Pierwsze należy stosować przede wszystkim gdy wpływ ryzyka jest na tyle minimalny, że nie należy się przejmować danym ryzykiem. Trzeba pamiętać, że nigdy nie uda się wyeliminować wszystkich potencjalnych ryzyk, zawsze zostanie jakieś, nazywane szczątkowym, które należy zaakceptować.

Redukowaniem ryzyka jest stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa bądź konsekwencji (wpływu) ryzyka (usuwania podatności).

Przeniesienie ryzyka stosuje się najczęściej z sytuacjach minimalnego prawdopodobieństwa oraz potężnego potencjalnego wpływu. W takich sytuacjach można starać się przenieść ryzyko na inny podmiot, specjalizujący się w takich usługach. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tu wykupienie ubezpieczenia.

Unikanie ryzyka jest sytuacją wyjątkową. Dotyczy sytuacji obarczonych tak gigantycznym ryzykiem, przy jednoczesnym dużym prawdopodobieństwie urzeczywistnienia się ryzyka, że bardziej korzystne jest odpuszczenie całego projektu, niż ponoszenie ryzyka.