17 listopada 2016

Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli


Kilka dni temu NIK wydała polskie tłumaczenie przygotowanego przez INTOSAI Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli.
Warto o tym wiedzieć - są to obecnie drugie oficjalne (po Wytycznych dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych opublikowanych rok temu przez MC) wytyczne jak należy kontrolować systemy teleinformatyczne w jednostkach administracji publicznych.

Dokumenty są proste, ale zdecydowanie pomagają zrobić I krok nowicjuszom w zakresie weryfikacji funkcjonowania oraz nadzoru nad systemami teleinformatycznymi.