3 grudnia 2015

Udzielanie pierwszej pomocy z punktu widzenia eksperta od bezpieczeństwa informacji

Pozwolę sobie na przedruk jedynie jednego z artykułów. W wakacje 2013 roku po jednym ze szkoleń prowadzonych w ramach IMMUSEC przygotowałem następujący tekst

W trakcie jednego z tegorocznych szkoleń niejako przypadkiem udało się połączyć szkolenie z zakresu audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z przeszkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedlekarski. Wiele z zasad, które przekazywane były na tych szkoleniach okazało się być tożsame.
Celem niniejszego tekstu jest pokazanie ekspertom zajmującym się bezpieczeństwem informacji, jak te tematy są tak naprawdę sobie bliskie. Innym osobom uzmysłowi, że zagadnienia stricte informatyczne mogą być, a nawet powinny być zarządzane analogicznie do ogólnie stosowanych zasad.