15 września 2016

Cyber bezpieczeństwo staje się priorytetem dla Rad Nadzorczych

Cyber bezpieczeństwo staje się priorytetem dla Rad Nadzorczych

Deloitte jakiś czas czemu zrobił badania pośród członków rad nadzorczych sprawdzając jakie są ich główne punkty zainteresowania. 
Nie było moim zdaniem zaskoczeń pośród podstawowej listy : "Strategia, rozwój, wyniki, fuzje i przejęcia oraz innowacyjność to kwestie, które według przewidywań członków rad nadzorczych i rad dyrektorów będą miały największy wpływ na ich działalność w następnych dwóch latach".