6 marca 2016

Uwagi do założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP

Jeszcze do wtorku można składać uwagi do założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP.


Ponieważ na tej bazie przygotowywana będzie strategia, która może wreszcie spowoduje jakiś widoczną poprawę cyberbezpieczeństwa, warto by dokument był możliwie kompletny. Załączam uwagi, które przesłałem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.