16 grudnia 2015

Projekt Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach

Jeszcze przez kilka dni - do 23 grudnia mają miejsce publiczne konsultacje Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

Wysłałem dzisiaj swoje propozycje uzupełnień. Warto by nasze środowisko możliwie szeroko przyjrzało się temu zagadnieniu, gdyż z takimi Rekomendacjami przyjdzie nam przez kolejne lata funkcjonować. Uwagi można przesyłać na adres drb@knf.gov.pl