19 maja 2010

Zajęcia z polityki bezpieczeństwa informacji

Przypadkowo wpadł mi w ręce sylabus przedmiotu "Polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji" jaki był prowadzony rok temu w Instytucie Politologii i Europeistyki dla studentów zaocznych kierunku "Politologia II º, Pozyskiwanie i ochrona informacji" na Uniwersytecie Szczecińskim.

Egzotyczny kierunek ale bliska tematyka - postanowiłem wczytać się dokładniej. I co widzę...elementy polityki, założenia polityki, analiza ryzyka, monitorowanie polityki.... Wszystko fajnie, ale moją uwagę zwróciła literatura obowiązkowa do przedmiotu. Pozwolę ją sobie zacytować w całości:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78 poz. 483, z 2001r. Nr 28 poz. 319).
• Ustawa z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 22.01.1999r. (Dz.U. z 1999r. Nr 11 poz. 95) z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) z późniejszymi zmianami.
• Ustawa Kodeks karny z dn. 06.06.1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18.10.2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 208 poz. 1741) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.08.2005r. (Dz.U. 2005 Nr 171 poz. 1430) w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.08.2005r. (Dz.U. 2005 Nr 171 poz. 1433) w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.09.2005r. (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1650) w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 05.10.2005r. (Dz.U. 2005 Nr 205 poz. 1696) w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności
• Małgorzata Taradejna, Ryszard Taradejna „Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej, zawodowej oraz życia prywatnego”, Toruń 2003.
• Ryszard Szałowski „Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”, Warszawa 2000.
• „Ochrona informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów” wprowadzenie Bolesław Kurzępa.
Bielsko-Biała 2000.
• Elżbieta Dobrodziej „Ochrona tajemnicy. Przepisy, komentarze, wyjaśnienia” Bydgoszcz 2000.
• Andrzej Żebrowski „Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej”, 2000.


Jak czytając te akty "biedni studenci" (parafrazując słowa Tomasza Lisa) mają zrozumieć o co chodzi z zarządzaniu bezpieczeństwem, jak wdrażać politykę bezpieczeństwa informacji w organizacjach? Czytając rozporządzenia do ustawy o ochronie informacji niejawnej czy komentarze dotyczące dostępu do informacji publicznej?