2 grudnia 2015

Dzień dobry po przerwie

Witam po dość długiej przerwie. Przez ostatnie 3 lata tak bardzo poświęciłem się wspaniałej przygodzie jaką była współpraca z IMMUSEC, że nie miałem już czasu na regularne aktualizowanie niniejszego bloga.

W miedzy czasie oczywiście trochę pisałem i występowałem w różnych miejscach.
By mieć wszystko niejako pod ręką zrobię małą listę niektórych z najciekawszych z aktywności.
 • 13 listopada 2013 w Kazimierzu Wielkim na konferencji Maturity 2013 opublikowałem oraz prezentowałem artykuł pt. Nowoczesne podejście do funkcji audytu
 • W wrześniu i październiku 2014 poprowadziłem szkolenia dla IIA Polska dotyczące Rekomendacji D
 • Przez cały ten okres kontynuowałem pracami w zakresie sponsorowanego przez IMMUSEC tłumaczenia newsletter CRYPTO-GRAM wydawanego przez Bruce’a Schneier’a
 • W 2013 i 2014 r. uczestniczyłem w grupie powołanej przez ISACA Katowice mającej na celu przetłumaczenie na język polski dokumentu COBIT 5.0. Tłumaczenie niestety nie ukazało się wciąż w druku, niemniej z tego co ostatnio usłyszałem ma to się stać najpóźniej na wiosnę 2016
 • 27 stycznia 2014 r. w Pulsie Biznesu ukazał się mój króciutki artykuł pt. Ile norm, tyle korzyści
 • 16 marca 2015 na konferencji SEMAFOR przedstawiłem wykład pt. (nie)ład informatyczny w praktyce
 • 23 kwietnia 2015 na konferencji  „Zarządzanie ryzykiem IT i bezpieczeństwo informacji”  uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym oraz przedstawiłem prezentację pt. Zarządzanie ryzykiem wewnątrz organizacji i budowa kultury bezpieczeństwa
 • W czerwcu 2015 w pracy Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją, praca zbiorowa Toruński J., Chrząścik M. [red], Siedlce 2015, ukazał się mój artykuł pt. Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych
 • 16 czerwca na łamach Gazety Finansowej ukazał się mój krótki artykuł pt.Cyber security – bezpieczeństwo polskich banków
 • 18 czerwca 2015 r. w Warszawie podczas śniadania BION zorganizowane przez firmy C&F oraz IMMUSEC  przedstawiłem prezentację pt. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji
 • 18 czerwca 2015 r. jako jedna z osób przedkładających uwagi do propozycji dokumentu zostałem zaproszony do uczestnictwa w debacie na temat Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Mimo, że przedstawione przeze mnie propozycje dotyczące zarządzania ryzykiem IT oraz informowania klientów o wycieku ich danych osobowych wywołały dość burzliwą debatę, ostatecznie nie zostały umieszczone w finalnej wersji dokumentu, niemniej ziarno zostało zasiane. Uwzględniono natomiast uwagi zgłaszane razem z IIA Polska oraz Agnieszka Modras dotyczące bardziej sztywnych zasad utrudniających swobodne rezygnowanie przez spółki giełdowe z wyodrębniania jednostek odpowiedzialnych za realizację funkcji kontrolnych. Ostateczny kształt rekomendacji znajduje się tutaj 
 • 20 i 21 listopada na konferencji Quality&Risk przedstawiłem 2 referaty zamieszczone w publikacjach towarzyszących konferencji: Znaczenie ryzyk teleinformatycznych w działalności międzynarodowych banków (przygotowany z prof. zw. dr hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem) oraz Analiza ryzyka jako podstawowa metoda zmniejszania niepewności (przygotowany z dr inż. J. Sytą)
 •  25 listopada 2015 na XI Konferencji PolCAAT’2015 uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym oraz przedstawiłem prezentację pt. Idealny system bezpieczeństwa – w poszukiwaniu jednorożca

Wszystkich aktywności raczej nie uda mi się odtworzyć, niemniej cały czas obracam się wokuł zagadnień dotyczących ryzyk IT i wciąż widzę, jak dużo jeszcze pracy trzeba poświęcić by zagadnienie to było nadzorowane adekwatnie na skali zagrożeń.
Teraz wracam do bloga i zapraszam ponownie chętnych do poznania moich przemyśleń na temat zarządzania cyberbezpieczeństwem.