2 czerwca 2016

Kto powinien wdrażać SZBI?

Kto powinien wdrażać SZBI?

W ostatnim czasie prowadziłem kilka ciekawych rozmów o tym, jak powinny wyglądać firmy, które chcą wdrażać a następnie certyfikować SZBI. Poniżej chciałbym podsumować moje przemyślenia w tym temacie.

Przede wszystkim uważam, że wdrażaniem SZBI powinny zainteresować się dopiero te organizacje, które osiągnęły na tyle duży poziom dojrzałości zarządzania, że rozumieją, że dla skutecznego zarządzanie organizacją niezbędne jest wprowadzenie pewnych ram.
Zarządzanie polega na planowaniu tego co się chce osiągnąć, realizacji, a następnie weryfikowania czy plany są (i powinny być) realizowane, a następnie podejmowaniu odpowiednich dalszych kroków w zależności od wyników. Teoretycznie jest to banał, ale w rzeczywistości wiele, szczególnie mniejszych, organizacji koncentruje się wyłącznie na sprawności "realizacji" zapominając o pozostałych elementach.
Organizacje często chcą być dynamiczne i elastyczne i łączą to (niestety) z brakiem jakichkolwiek konkretnych celów, uporządkowanych ról i procesów, zapisów potwierdzających wykonane czynności. To nie tak!