2 sierpnia 2016

Inspektor Ochrony Danych i jego rola

Inspektor Ochrony Danych i jego rola

Administrator Bezpieczeństwa Informacji był/jest podmiotem powoływanym przez administratora danych w celu nadzorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy. Bardzo często jednak jego rola koncentrowała się w znaczniej mierze na wypełnianiu szeregu czynności administracyjnych. ABI prowadził wymagane ewidencje, przeprowadzał szkolenia nowych pracowników, rejestrował zbiory danych w GIODO. Rzeczywisty wpływ na to jakie mechanizmy kontrolne chroniły przetwarzane informacje zależał jednak często od charyzmy i wiedzy Administratora. Ubiegłoroczna nowelizacja UoDO była krokiem w kierunku nadania tej roli rzeczywistych uprawnień i odpowiedzialności w zakresie zabezpieczania danych osobowych.