15 czerwca 2010

Nowe formy świadczenia usług IT

Kilka dni temu zapraszałem do uczestnictwa w moim wykładzie na konferencji „IT w bankowości”. Na konferencji przedyskutowałem zagadnienia związane z outsoucingiem, offshoringiem oraz przetwarzaniem w chmurze (oraz trochę perfidnie SOA).
Główne myśli dotyczyły tego, że kupowanie usług od wyspecjalizowanych podmiotów i koncentrowanie się na podstawowej działalności jest już faktem i rzeczywistością a nie koncepcją, którą wciąż teoretycznie się rozważa. Dlaczego?
&nbsp &nbsp - Bo to działa!
&nbsp &nbsp - Bo jest tanio!
&nbsp &nbsp - Bo można to zrobić dobrze!
&nbsp &nbsp - Bo chcemy troszczyć się o środowisko naturalne!

To co może niepokoić to:
- Problem zaufania i prywatności:
&nbsp &nbsp - Gdzie są moje dane?
&nbsp &nbsp - Kto nimi zarządza?
&nbsp &nbsp - Co się z nimi dzieje?
&nbsp &nbsp - Czy usługodawca na pewno wywiązuje się z kontraktu
- Utrudnione kontrolowanie oraz brak standardów audytu
- Ryzyka prawne (które prawo jest ważniejsze) i reputacyjne
- Łatwo zacząć, trudniej skończyć
- Niebezpieczeństwo potężnych strat w przypadku utraty ciągłości działania
- Duża standaryzacja kosztem indywidualnych rozwiązań

Tego typu decyzja powinna być świadoma. Należy przeanalizować ryzyko, dobrze zdefiniować cele jakie chcemy osiągnąć. Nie należy się bać oddawania usług i danych na zewnątrz, pod warunkiem, że:
&nbsp &nbsp - nie będziemy się śpieszyć
&nbsp &nbsp - przygotujemy dobrą umowę zabezpieczającą interesy obydwu stron, pamiętając, że niska cena idzie w sprzeczności z dobrą jakością
&nbsp &nbsp - będziemy przestrzegać umowy, w razie problemów nie bojąc się renegocjacji
&nbsp &nbsp - będziemy sobie ufać, ale i kontrolować wypełnianie warunków
&nbsp &nbsp - będziemy się komunikować
Zachęcam do przejrzenia całej prezentacji.