3 listopada 2010

Nowelizacja UODO

Po latach oczekiwania znowelizowano ustawę o Ochronie Danych Osobowych.
Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju kar za nieprzestrzeganie ustawy - kar finansowych. Cytując za stroną GIODO:
Wysokość takiej grzywny w stosunku do osoby fizycznej będzie mogła wynosić maksymalnie 10000 zł, zaś w stosunku do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 50000 zł, zaś w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien w jednym postępowaniu egzekucyjnym ich łączna kwota nie będzie mogła przekraczać: 50000 zł w odniesieniu do osób fizycznych oraz 200000 zł w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dotychczasowe sankcje karne mimo rozpoczynania postępowań karnych nie kończyły się wyrokami skazującymi. Kary finansowe prawdopodobnie będą znacznie bardziej praktyczne - chętniej orzekane w wyniku częściej przeprowadzanych kontroli.
A na dodatek będą mogły służyć do niwelowania dziury budżetowej :)
Firmy, które nie dbają o dane osobowe - drżyjcie!
Treść zmian jest dostępna tutaj