22 kwietnia 2010

Wolność słowa w intenecie

TVN podał dziś informację o problemach uczelni z kadrą pedagogiczną po opublikowaniu obraźliwego bloga. Jest to kolejny przykład na to, że publikując informacje należy stosować się do ustalonych norm społecznych. Są one definiowane artykułem 226 Kodeksu Karnego, na moje potrzeby stosuję inną listę. W Internecie nie należy:
- opluwać ludzi;
- obrażać przeciwników;
- zarzucać czynów bez posiadania właściwych dowodów;
- ukrywać się pod pozorną przykrywką anonimowości;
- przeszkadzać innym w komunikacji, zdobywaniu wiedzy czy dyskusjach.
Jednym słowem - nie należy w sieci trolować

Ponieważ jednak trollowanie niektórym wydaje się być fajne, ponieważ siedząc za klawiaturą myślą, że są zupełnie bezkarni i robią rzeczy, których nigdy nie odważyliby się zrobić w realu prędzej czy później spotka się to ze zdecydowaną reakcją.
Nie jest tajemnicą, że anonimowość w sieci zazwyczaj jest fikcją, ale jeśli opisane powyżej zachowania będą jeszcze częstsze to naprawdę obudzimy się pewnego dnia z internetowym dowodem tożsamości. Skończy się trollowanie, skończy się również nawet pozorna anonimowość czy prywatność.