26 października 2012

Rejestracja Stowarzyszenia CSA Polska

Po długiej i zagmatwanej procedurze rejestracyjnej kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa dokonał rejestracji Stowarzyszenia CSA Polska.

Stowarzyszenie będące polskim przedstawicielem Cloud Security Alliance ma na celu krzewienie wiedzy oraz promowanie najlepszych standardów i praktyk w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu „cloud computing”.
Mamy nadzieję, że odegra ono znaczną rolę nie tylko w promowaniu bezpiecznych sposobów zarządzania tym zagadnieniem, ale również w twórczy sposób będzie wpływało na kształtowanie nowych, rozwijających się międzynarodowych standardów w tym zakresie.


Pierwszy Zarząd ukonstytuował się w składzie:

  • Marcin Fronczak – Przewodniczący
  • Adam Haertle – Skarbnik
  • Krystian Szybis – Sekretarz
  • Patryk Gęborys – Wiceprzewodniczący
  • Jakub Syta – Wiceprzewodniczący

Do Komisji Rewizyjnej Komitet Założycielski wybrał następujące osoby:

  • Radosław Kaczorek
  • Bolesław Szomański
  • Wojciech Szyksznia


Więcej o stowarzyszeniu i jego działalności można przeczytać na stronie http://www.cloudsecurityalliance.pl/
.