26 października 2016

Nowe kierunki prac

Nowe kierunki prac - normalizacyjnych, standaryzacyjnych

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki poprosiło szereg organizacji o wsparcie w przygotowaniu uwag do dokumentu " Wielostronnej Platformy do spraw Standaryzacji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych" w zakresie rekomendowanie standardów w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań i systemów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Nie będę szerzej komentować tego, że de facto dostaliśmy 1 dzień na przygotowanie uwag do dokumentu, który koncentrował się JEDYNIE na takich obszarach jak:
eHealth; Robotics and autonomous systems;  Public Sector Information, Open Data and Big Data ; Network and Information Security; ePrivacy; eGovernment; Internet of Things; Broadband Infrastructure Mapping; E-Infrastructures for Research Data and Computing-Intensive Science; Electronic identification and trust services including e-signatures; Cloud computing; Common Information Sharing Environment (CISE) for the  EU maritime domain; Construction - Building Information Modelling; Advanced Manufacturing; Intelligent Transport Systems (ITS); European Electronic Toll Service (EETS) ; ICT Environmental Impact; Smart Cities  Technologies and Services for a Smart and Efficient Energy Use; Smart Grids and Smart Metering; eXtensible Business Reporting Language (XBRL); Card, Internet and Mobile Payments; e-Invoicing; e-Procurement – Pre and Post award; eCall; Emergency communications; e-Skills and e-Learning; Accessibility of ICT products and services oraz Active and Healthy ageing
Najwidoczniej taki jest priorytet tych prac. Niemniej przy okazji przygotowywania propozycji miałem okazję zastanowić się nad kierunkami prac, które uważam za istotne. Czyli trochę pobawić się w futurologa… Moje uwagi skoncentrowały się m.in wokół takich kwestii jak:
  • rozważenie kwestii odpowiedzialności twórców za zniszczenia i urazy spowodowane autonomicznymi urządzeniami, szczególnie podczas ich stosowania w miejscach publicznych
  • konieczność zapewnienia właściwych aktualizacji bezpieczeństwa przez cały planowany czas wykorzystania produktów (systemy i aplikacje, sprzęt - w tym IoT)
  • rozważenie kwestii odpowiedzialności osób decyzyjnych w administracji za zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa
  • wprowadzenie wymogu dla twórców aplikacji mobilnych by precyzyjnie uzasadniali swoje żądania dotyczące uprawnień i ich dalszego wykorzystywania.
  • wprowadzenia programów uznawalności certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • kontynuacja prac zmierzających do otwarcia posiadanych danych publicznych
Przyznam się, że rozwiązań w tym zakresie trochę mi już brakuje. W przyszłości ich brak będzie moim zdaniem jeszcze bardziej dotkliwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzień dobry. Komentarze na tym forum są moderowane