5 listopada 2010

CYBER TERROR 2010

Wczoraj miały miejsce pierwsze ogólnoeuropejskie ćwiczenia na wypadek ataku cyberterrorystycznego "CYBER EUROPE 2010". Uczestniczyło w nich 120 osób z 70 europejskich organizacji.
Jak zapowiadała ENISA:


W ramach dzisiejszego ćwiczenia „Cyber Europe 2010” eksperci z całej Europy przetestują reakcje na pozorowany atak hakerów na ważne usługi internetowe. Scenariusz ćwiczenia zakłada, że łączność internetowa między krajami europejskimi jest stopniowo tracona lub znacznie ograniczona i, w najgorszym przypadku, wszystkie główne połączenia między krajami w Europie zostaną utracone.

Podczas symulacji obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne będą mieli trudność z dostępem do ważnych usług internetowych (jak np. administracja elektroniczna), o ile przesył danych z zaatakowanych połączeń nie zostanie przekierowany.

Ćwiczenie będzie oparte na scenariuszu, zgodnie z którym w ciągu dnia kolejne kraje będą miały coraz większe problemy z dostępem do internetu. Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie będą musiały współpracować, aby zapewnić wspólną reakcję na fikcyjny kryzys.

Celem ćwiczenia z dziedziny bezpieczeństwa cybernetycznego jest poprawa zrozumienia przez państwa członkowskie sposobu, w jaki odpiera się ataki cybernetyczne, oraz sprawdzenie połączeń i procedur komunikacyjnych w razie prawdziwego ataku cybernetycznego na dużą skalę. Podczas symulacji zostaną przetestowane: adekwatność punktów kontaktowych w krajach uczestniczących, kanały komunikacyjne, rodzaj wymiany danych tymi kanałami oraz pojmowanie przez państwa członkowskie roli i mandatu równoważnych organów w innych państwach członkowskich.

Jest to niesamowicie pożyteczna inicjatywa. Ataki cyberterrorystyczne, mimo, ze wciąż rzadkie, jednak miały już miejsce, udowadniając swoją niszczycielską moc. O tym jak realne są zagrożenia świadczy fakt, że dzień wcześniej poinformowano, że miał miejsce udany atak na OECD.

Europa musi się nauczyć ze sobą współpracować, szczególnie, że wciąż nie wszystkie Państwa posiadają własne jednostki CERT potrafiące przeciwdziałać takim zagrożeniom.
(źródło: www.cyberterror.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzień dobry. Komentarze na tym forum są moderowane