1 czerwca 2010

ABW szlifuje angielski (w zakresie bezpieczeństwa informacji)

Rzeczypospolita opublikowała ciekawy artykuł pod tytułem "Czy język zdradzi agentów ABW". Poza słusznymi skądinąd wnioskami gazeta, że przeszkolenie językowe prawie 1000 agentów w szkoleniu wyłonionym poprzez przetarg publiczny może zakończyć się dekonspiracją części z nich jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę - tematyka wystąpienia: agenci szkolić się będą z j. angielskiego w zakresie bezpieczeństwa informacji!

Czyżby zaczynała się nowa era naszych tajnych służb nakierowana przede wszystkim na to co w sieci piszczy? Załączam zakres szkolenia:

2.2.2 Preferowany zakres obszarów tematycznych szkoleń
A) Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
a) bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych;
b) ochrona informacji niejawnych w systemach I sieciach teleinformatycznych;
c) cyberprzestępczość, cyberterroryzm, oraz ochrona sieci teieinformatycznych;
d) reagowanie na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych;
e) słownictwo specyficzne dla NATO I UE w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego np. EPCIP (European Program for Critical Infrastructure Protection).

B) Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i zbiorów danych:
a) instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
b) instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce;
c) ochrona informacji niejawnych — przepisy;
d) bezpieczeństwo przemysłowe, w tym bezpieczeństwo w biznesie;
e) zarządzanie kryzysowe — zarządzanie bezpieczeństwem Informacji;
f) bezpieczeństwo fizyczne — Ochrona budynków i dokumentów;
g) zarządzanie informacjami;
h) organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych;
i) prawa człowieka I ich ograniczenia w zakresie dostępu do Informacji.

C) Zwalczanie przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych:
a) słownictwo dotyczące elementów prawodawstwa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczącego zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych;
b) słownictwo dotyczące czynności śledczych, w tym legitymowania, zatrzymania, przeszukania, kontroli osobistej, użycia bron! palnej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego;
c) tematyka związana ze środkami Unii Europejskiej I funduszy celowych;
d) tematyka dotycząca przestępczości zorganizowanej;
e) słownictwo związane ze strategicznymi sektorami gospodarki;
f) słownictwo związane z przeciwdziałaniem proliferacji.


Zaznaczę również, że w ofercie nie stawia się wymagań merytorycznych z zakresu znajomości tej terminologii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzień dobry. Komentarze na tym forum są moderowane