Korzystanie w pracy ze służbowego komputera do celów prywatnych w pewnych okolicznościach może być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika orzekł Sąd Najwyższy.
Warto odnotować w pamięci (zewnętrznej) ten wyrok - może niekiedy okazać się pomocny...