Dr. inż. Bolesław Szomański podesłał mi Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego na rok 1827.
Przedstawiona jest tam lista audytorów Administracji Wojennej. To co zwraca szczególną uwagę to funkcje osób, które pełniły te obowiązki - sama kadra! Osoby szanowane, na wysokich stanowiskach, wymieniane z imienia i nazwiska. Zachęcam do lektury
Jest to zupełnie inne podejście niż to co czasem widać na rynku w postaci "szarej masy" bezimiennych audytorów praktykujących w dużych firmach.