W trakcie tegorocznej konferencji Management 2011 w Mościbrodach przedstawiłem referat pod tytułem "Zarządzenie ryzykiem jako kluczowa składowa zarządzania ryzykiem w organizacjach".
Na ftp zamieściłem slajdy, które towarzyszyły mojemu wystąpieniu