ABW szlifuje angielski (w zakresie bezpieczeństwa informacji)

Rzeczypospolita opublikowała ciekawy artykuł pod tytułem "Czy język zdradzi agentów ABW". Poza słusznymi skądinąd wnioskami gazeta, że przeszkolenie językowe prawie 1000 agentów w szkoleniu wyłonionym poprzez przetarg publiczny może zakończyć się dekonspiracją części z nich jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę - tematyka wystąpienia: agenci szkolić się będą z j. angielskiego w zakresie bezpieczeństwa informacji!

Czyżby zaczynała się nowa era naszych tajnych służb nakierowana przede wszystkim na to co w sieci piszczy? Załączam zakres szkolenia:

2.2.2 Preferowany zakres obszarów tematycznych szkoleń
A) Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
a) bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych;
b) ochrona informacji niejawnych w systemach I sieciach teleinformatycznych;
c) cyberprzestępczość, cyberterroryzm, oraz ochrona sieci teieinformatycznych;
d) reagowanie na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych;
e) słownictwo specyficzne dla NATO I UE w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego np. EPCIP (European Program for Critical Infrastructure Protection).

B) Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i zbiorów danych:
a) instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
b) instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce;
c) ochrona informacji niejawnych — przepisy;
d) bezpieczeństwo przemysłowe, w tym bezpieczeństwo w biznesie;
e) zarządzanie kryzysowe — zarządzanie bezpieczeństwem Informacji;
f) bezpieczeństwo fizyczne — Ochrona budynków i dokumentów;
g) zarządzanie informacjami;
h) organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych;
i) prawa człowieka I ich ograniczenia w zakresie dostępu do Informacji.

C) Zwalczanie przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych:
a) słownictwo dotyczące elementów prawodawstwa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczącego zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych;
b) słownictwo dotyczące czynności śledczych, w tym legitymowania, zatrzymania, przeszukania, kontroli osobistej, użycia bron! palnej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego;
c) tematyka związana ze środkami Unii Europejskiej I funduszy celowych;
d) tematyka dotycząca przestępczości zorganizowanej;
e) słownictwo związane ze strategicznymi sektorami gospodarki;
f) słownictwo związane z przeciwdziałaniem proliferacji.


Zaznaczę również, że w ofercie nie stawia się wymagań merytorycznych z zakresu znajomości tej terminologii.
Next PostNowszy post Previous PostStarszy post Strona główna

0 komentarze: